Ett brett utbud ...

Vi har möjlighet att förse dig med rätt och erforderlig kompetens för att utföra projektets olika arbetsmoment.

Inom vårt företag ställs höga krav på aktuella behörigheter och detta gäller även för andra knutna till projekt vi arbetar med. Löpande säkerhetsuppföljningar och behörighetskontroller är en självklarhet.

Vi verkar för en positiv framdrift i projekt vi är delaktiga inom och för en nära dialog med beställare och underentreprenör där krav och skyldigheter gäller lika för alla.

Specialarbeten

Anysteel utför arbeten på höga höjder som t.ex. broar och skorstenar. Med hög säkerhet genomför vi byggnationer, underhållsarbete, kontroller/besiktningar på höga höjder där det är svårt att använda byggställning eller skylift. Vid skorstensarbeten kontrolleras den i sin helhet, både yttre och inre, vi utför NDT (non destructivetesting) såsom visuell besiktning, ultraljud och penetrantprovning. Prover tas från skadade områden eller provborrningar för att utvinna en borrkärna där man kan se betongens och armeringens hälsa. Täta besiktningar med eventuella åtgärder minimerar långa driftstopp med produktionsstörningar

Liknade arbete genomförs på broar där även en hel del belysning och armatur arbete utföres, montage / demontering av befintliga installation samt reparationer.

Stål, Svets & Smide

Ett brett samarbete med kända leverantörer gör att vi utför arbeten av alla de slag som stålkonstruktioner, räcken till trappor, båtar, nödutgångar, nödstegar, skyddsstaket och mycket annat inom detta område. Svetsning i de högre klasserna har under åren gjort oss kända för mycket god kvalitet samt ett väl utfört arbete vilket gör att vi känner oss bekväma och säkra med de uppdrag vi tar oss ann.

Kvalitet & Dokumentation

Täta kvalitetskontroller är en självklarhet för Anysteel under arbetets gång där vi även dokumenterar för att efterlämna all nödvändig information över uppdraget till beställande part.

Rulla till toppen