Allmänna leveransbestämmelser

Våra villkor

Dessa allmänna leveransbestämmelser gäller mellan näringsidkare och äger tillämpning i den mån de ej ändrats genom skriftlig överenskommelse mellan parterna. Läs mer på vår sida om Allmänna levereansbestämmelser här >>. Eller klicka på den gröna knappen nedan så kommer du till våra villkor.

Rulla till toppen